Arbetspraktik

Vi erbjuder arbetspraktik för den som önskar, efter behov och förmåga. Vi arbetar med metoden Individuellt stöd i arbete (ISA) som är en coachande metod för en individuellt utformad arbetspraktik. I de fall behov och önskemål finns samarbetar vi med försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att stödja individen att gå vidare mot öppna arbetsmarknaden.


Fritidsaktiviteter/resor

Föreningen arrangerar även aktiviteter utanför ordinarie arbetstid utifrån medlemmarnas ön­skemål och förslag. Det kan vara biobesök, studiebesök, temakvällar (film, dataspel, halloween m.m.). Vi åker även på resor som t.ex. kryssning till Åland, Skara sommarland, skärgården m.m. Alla aktiviteter och resmål bygger på medlemmarnas förslag och önskemål. Aktiviteter och resor subventioneras av förenin­gen för medlemmar. Det innebär att den som är medlem inte behöver betala hela kost­naden för en biljett eller en resa själv.


Utbildning

Kooperativet Industrihuset daglig verksamhet samarbetar med Kooperativet Industrihuset Utbildning. Förutom att se till att all personal har rätt kompetens och kunskap anordnas även aktiviteter i form av kurser/projekt för brukarna. Utifrån arbetstagarnas intressen, behov och önskemål ordnar vi aktiviteter utformade som kurser/ studiecirklar. Det kan vara kring ämnen som facebook, mobiltelefon, drama/film, trafik, rockskola m.m. Det kan även vara i handledningsgrupp kring frågor som rör den egna funktionsnedsättningen och utbildning kring föreningsarbete och demokratiska processer.


Samarbetspartners 

Kooperativet Industrihuset samverkar med andra kooperativ. Dessa är bland annat Kooperativet Industrihuset boende, Kooperativet Industri­huset Utbildning och Norrtälje assistans. Kooperativet Industrihuset är engagerade i frågor som rör idéburen och icke vinstdrivande vård och omsorg. Vi verkar för att sprida den koop­erativa idén och öka kunskapen om sociala företag.

Möten/medbestämmande

Varje vecka har arbetslagen arbetsplatsträff (APT) där talar brukarna om sådant som rör arbetsmiljö, inköp, arbetsuppgifter m.m. Vi har även stormöte varje vecka. Där tar man upp sådant som man inte kan bestäm­ma i det egna arbetslaget. Vid dessa möten använder man en dagordning med fasta punkter och en brukare är alltid ordförande för mötet. Varannan månad är det styrelsemöte. I styrelse sitter anställda, brukare, föräldrar, godmän och representanter för FUB. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet (stämman). Även på årsmötet är det alltid en brukare som är ordförande. För att kunna träna inför denna uppgift blir man vald redan 2 månader innan årsmötet. Allt detta gör att alla beslut fattas nära verksamheten och är väl förankrade bland alla berörda.


Friskvård/fysisk träning

På Kooperativet Industrihuset arbetar vi aktivt för att främja alla medlemmars hälsa. Därför erbjuder vi olika former av fysiska aktiviteter inom ramen för det individuella schemat. Det kan vara spinning, styrketräning, ridning, motorisk träning, tennis eller dans. Vår hälsoprofil gäller även kosten. Vi erbjuder alltid salladsbuffé och serverar smörgås, ägg eller frukt till kaffet utom på fredagar då vi unnar oss något gott nybakt kaffebröd.


Personal

Kooperativet Industrihuset har erfaren och kunnig personal. All personal har utbildning inom verksamhetsområdet och många års erfarenhet inom yrket. Personalen vidareutbildas kontinuerligt och får regelbunden handledning. Personalen är bland annat utbildad i metoder som samtalsmatta (TalkingMats), lågaffektivt bemötande och AKK/TAKK. På Kooperativet Industrihuset lägger vi stor vikt vid utbildning kring bemötande och förhållningssätt. Utbildningen kring detta utgår bland annat ifrån det projektarbete vi gjort där brukarna fått sätta ord på de egenskaper och förhållningssätt de anser utmärker bra personal.

prev next