Kooperativet Industrihuset

Serviceboende Gemet

Bakgrund:

Boendet Gemet har bildats av styrelsen på Kooperativet Industrihuset Dagliga Verksamhet efter förfrågan av brukare, anhöriga och Godman. Processen av bildandet har pågått i flera år. År 2011 bildades föreningen. Boendet startade verksamheten och de första brukarna flyttade in 1 dec 2012.

LSS-Boende/Ekonomisk förening/Personal Kooperativ:

Kooperativet Industrihuset Boende är ett Personal Kooperativ som drivs av en ekonomisk förening. Föreningen har funnits sedan år 2011 och vi bedriver Särskilt boende (bostad med särskild service för vuxna med LSS-beslut). Verksamheten startade 1 december år 2012 och vänder sig till personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).  

Kooperativet Industrihuset Boende drivs inte med något vinstintresse. Eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten.

Tillstånd:
Vi har tillstånd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

Organisation:

Styrelse

Verksamhetschef

Verksamhetsutvecklare

Personal/medlemmar

Brukare

Styrelsen:

Det är styrelsen i den ekonomiska förening som driver verksamheten.
Styrelsen har ekonomiskt ansvar.

Ordförande: Magnus Schubert (2011)

Kassör: Anna Söderqvist (2011)

Sekreterare: Veronica Schubert (2011)

Medlem i föreningen: Ewa Parman (2016), Pernilla Sjöberg (2017), Annelie Johansson (2020)

Ledning:
Verksamhetschef: Magnus Schubert 0734-38 73 17
Verksamhetsutvecklare: Veronica Schubert 0702-57 22 57

Skyddsombud:
Ewa Parman 070-872 21 27

Värdegrund:

Alla ska få möjlighet att påverka, hantera och känna meningsfullhet med sitt liv.

Ledord:
Alla gör så gott man kan utifrån sin egen förmåga och förutsättning.

Målsättning:

Vårt mål är att alla ska trivas, känna trygghet, ha god hälsa, en stressfri- och hälsosam miljö, ha struktur och rutiner som fungerar.

Verksamhet/Arbetssätt:

  • Vi arbetar utifrån varje enskild brukare. Vi använder oss av Metodblad, ett material där specifika tillvägagångssätt beskrivs efter varje brukares önskemål och behov i olika situationer av stöd.

  • Vi arbetar efter Dagsrutiner och Checklistor som ständigt förnyas utifrån att vårt stöd ska förbättras och utvecklas i den takt våra brukare behöver detta.

  • Vi arbetar efter metoden Lågaffektivt bemötande.

  • Ta tillvara på det friska.

  • Arbeta förebyggande med specifika sociala svårigheter.

  • Ge omsorg där omtanke och värme är en självklar del av vardagen.

Genomförandeplan:

Genomförandeplan genomförs 1 gång per år där vi ställer frågor om hur brukaren upplever stödet denne får i olika situationer och hur de trivs på sitt LSS-boende. Uppföljning sker 1 gång per år.

Stöd till brukare:

Varje brukare har sin egen kväll då man handlar tillsammans med personal.

Varje brukare har sin egen kväll i sin lägenhet då personalen ger stöd i städ och tvätt.

Varje brukare får sin lägenhet städad 1 dag/veckan på dagtid av en lokalvårdare.

Varje brukare får individuellt stöd i hygien, kläder, städ, kost, fritid, samtal, sociala kontakter, sjukvård, friskvård mm.

Arbetsbeskrivning:

Vi arbetar för att varje brukare vill ta emot stöd.

Vi arbetar för att varje brukare lever ett värdefullt liv utifrån dennes värderingar.

Vi arbetar för att strukturera och organisera varje brukares behov av insatser.

Vi arbetar för att lösa problem och stödja i sociala relationer, förebyggande och akut.

Platsantal:

Boendet Gemet har idag 7 lägenheter/7 platser i området Vallbyhage, Vallby gårdsväg i Rimbo.

Gemensamhets- och personallägenhet:

Vi har en lägenhet i området som fungerar som en gemensamhets- och personallägenhet.

Lägenheten kallas för Gemet (Gemenskap). Där erbjuder och serverar vi alla måltider. På vardagarna serveras frukost, middag och kvällsfika. På helgerna serveras brunch, lätt lunch, middag och kvällsmys. Här kan man umgås, titta på TV/film, surfa och spela spel.

Adresser:

Besöksadress: Kooperativet Industrihuset Boende, Vallby gårdsväg 41A, 762 51 Rimbo.
 Mobil: 073-941 19 19
Faktura adress: Kooperativet Industrihuset, Västra Stockholmsvägen 13C, 762 31 Rimbo.

Mejladress: gemet@industrihuset.nu

Facebook: Gemet Industrihuset (sluten grupp för brukare, personal och anhöriga)

Hyresvärd:

Kooperativet Industrihuset Boende hyr lägenheterna av fastighetsbolaget Riflex AB.
Varje boende hyr sin lägenhet i 2:a hand av Kooperativet Industrihuset Boende.