Föreningen hyr 8 lägenheter av Riflex AB i bostadsområdet Vallby hage i Rimbo. 7 av lägenheterna hyrs ut i 2:a hand till brukare med autism och /eller utvecklingsstörda. 1 lägenhet fungerar som gemensamhetslägenhet för brukare (Gemet) och personalutrymme.

Verksamheten har tillstånd att ta emot 7 brukare med funktionsvariation och har 9 anställda omsorgsassistenter/administrativ personal. Verksamhetschef är Magnus Schubert.