Gemet erbjuder alla omsorgsassistenter kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna möta behoven hos de assistansberättigade.

Förutom individuellt anpassade utbildningar som vi anordnar för olika grupper av medarbetare erbjuder vi även kurser och föreläsningar. Alla arbetsgrupper får också handledning i rollen som omsorgsassistent.

Gemet samarbetar med vårt utbildningsföretag Kooperativet Industrihuset Utbildning, Kompetens & Upplevelse Ek.  för varje anställd har en kompetens och utvecklingsplan. Genom den får man vara med och föreslå utbildningar för omsorgsassistenter. Vi anordnar även utbildningar för föräldrar och anhöriga.