Kooperativet Industrihuset

Arbetspraktik

Vi erbjuder arbetspraktik för den som önskar, efter behov och förmåga. Vi arbetar med metoden Individuellt stöd i arbete (ISA) som är en coachande metod för en individuellt utformad arbetspraktik. I de fall behov och önskemål finns samarbetar vi med försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att stödja individen att gå vidare mot öppna arbetsmarknaden.

Fritidsaktiviteter/resor

Föreningen arrangerar även aktiviteter utanför ordinarie arbetstid utifrån medlemmarnas ön­skemål och förslag. Exempel på aktiviteter vi gjort är film- pizza- och snackskväll , spel och LAN-kväll, öl/vin/läsk-provning, kräftskiva, skaldjurskväll, tacokväll, sushikväll, Alla Hjärtans dag middag, fotbollskväll, hockeykväll, Ski-cart, musikgala, Funkisfestivalen, Mingelkväll, teater och bowling. Vi gör studieresor för att träffa andra kooperatörer och har varit till Dalarna, Karlstad, Östersund, Stömsund, Göteborg, Ljusdal och Warszawa,  Vi åker varje år på en 2- dagars sommarresa då vi dag 1 erbjuder en dag-kryssning till Eckerö eller aktiviteter på Marholmen som utomhusspel, fiske, spa, äventyrsgolf, åka båt, promenad och aktiviteter på lekplatsen. På kvällen äter vi en 3-rätters middag i restaurangen och de som vill övernattar tillsammans i stugor. Dag 2 äter vi frukost i restaurangen och har 5-kamp. Alla aktiviteter och resmål bygger på medlemmarnas förslag och önskemål. Aktiviteter och resor subventioneras av förenin­gen för alla medlemmar. Det innebär att den som är medlem inte själv behöver betala hela kost­naden för en biljett eller en resa.

Utbildning

Kooperativet Industrihuset daglig verksamhet samarbetar med Kooperativet Industrihuset Utbildning. Förutom att se till att alla handledare har rätt kompetens och kunskap anordnas även aktiviteter i form av kurser/projekt för arbetstagarna. Utifrån arbetstagarnas intressen, behov och önskemål ordnar vi aktiviteter utformade som kurser/ studiecirklar. Det kan vara kring ämnen som foto, facebook, mobiltelefon, målarkurs, korsord och teckenkommunikation. Vi har enskild handledning och handledningsgrupper kring frågor som rör den egna funktionsnedsättningen och utbildning kring föreningsarbete och demokratiska processer.

Samarbetspartners

Kooperativet Industrihuset Daglig verksamhet samverkar med andra kooperativ. Dessa är bland annat Kooperativet Industrihuset Boende Gemet, Kooperativet Industrihuset Assistans och Kooperativet Industri­huset Utbildning. Kooperativet Industrihuset Daglig verksamhet är engagerade i frågor som rör idéburen och icke vinstdrivande vård och omsorg. Vi verkar för att sprida den koop­erativa idén och öka kunskapen om sociala företag.

Senast uppdaterad 2018-09-27

Möten/medbestämmande

Varje vecka har arbetslagen arbetsplatsträff (APT). Där talar arbetstagarna om sådant som rör arbetsmiljö, inköp, arbetsuppgifter m.m. Vi har även stormöte varje vecka. Där tar man upp sådant som man inte kan bestäm­ma i det egna arbetslaget. Vid dessa möten använder man en dagordning med fasta punkter och en arbetstagare är alltid ordförande för mötet. Mötestiden är alltid 45 minuter. Var 3:e månad är det styrelsemöte. I styrelse sitter handledare. Arbetstagare och förälder/godman sitter med som adjungerande. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet (stämman). Även på årsmötet är det alltid en arbetstagare som är ordförande. För att kunna träna inför denna uppgift blir man vald redan 2 månader innan årsmötet. Allt detta gör att alla beslut fattas nära verksamheten och är väl förankrade bland alla berörda.

Friskvård/fysisk träning

På Kooperativet Industrihuset arbetar vi aktivt för att främja alla medlemmars hälsa i form av motion. Därför erbjuder vi olika former av fysiska aktiviteter inom ramen för det individuella schemat. Vi har spinning, styrketräning, ridning, tennis, dans, promenader och hundpromenader. Vår hälsoprofil gäller även kosten. Vi erbjuder alltid en stor salladsbuffé så alla kan känna sig mätta och nöjda. Man kan då fylla ut sin portion på ett bra sätt enligt tallriksmodellen. Vi serverar smörgås till morgon och eftermiddagsfikat utom på fredagar då vi unnar oss något gott nybakt kaffebröd. Fruktskålen är alltid påfylld om man blir sugen mellan måltiderna eller om man vill byta ut smörgås och fikabröd till något nyttigare.

Handledare

Kooperativet Industrihuset har erfaren och kunniga handledare. Alla handledare har utbildning inom verksamhetsområdet och många års erfarenhet inom yrket. Handledare vidareutbildas kontinuerligt och får regelbunden handledning både internt och externt. Handledarna är bland annat utbildad i metoder som samtalsmatta (TalkingMats), lågaffektivt bemötande och AKK/TAKK. På Kooperativet Industrihuset lägger vi stor vikt vid utbildning kring bemötande och förhållningssätt. Utbildningen kring detta utgår bland annat ifrån det projektarbete vi gjort där arbetstagarna fått sätta ord på de egenskaper och förhållningssätt de anser utmärker en bra handledare. Vi gör studieresor för att ge handledarna kunskap kring kooperation och få inspiration för att utveckla vår verksamhet och vi har varit i London, Milano, Berlin, Madrid, Edinburgh och Köpenhamn.