Kooperativet Industrihuset

IT Laget

Här arbetar man med foto, film, facebook och andra sociala medier. Man arbetar delvis i grupp och delvis individuellt utifrån intresse och förmåga. Man får kunskap om foto och filmteknik samt om sociala medier. Man dokumenterar den egna verksamheten med foto, film och text.