Kooperativet Industrihuset

Kooperativet Industrihuset Assistans är en anordnare av personlig assistans med
kunder i Norrtälje kommun. Verksamheten är en ekonomisk Förening som grundades
2008. Vår assistans grundades efter en kollegas önskemål och behov. Efter att ha
prövat både privata och kommunal utförare kände hon att de hade behov en utförare
som var mer närvarande och tillgänglig. En utförare som hade stor kunskap inom
området och arbetade mer aktivt med relationen med den assistansberättigade samt
kompetensutveckling. En verksamhet med stort engagemang och assistans med hög
kvalitet, delaktighet och insyn.

Alla som arbetar i ledningen har många års erfarenhet av personlig assistans
och/eller andra LSS-verksamheter. Verksamheten bedrivs enligt 9§2 LSS (lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) och har tillstånd från IVO (inspektionen
för vård och omsorg).
Kooperativet Industrihuset assistans drivs inte med något vinstintresse. Eventuellt
överskott går tillbaka in i verksamheten i form av utbildning och kompetensutveckling.
Verksamheten är helt fristående och bedrivs i form av en ekonomisk förening.

God service, bra utbildning, gemenskap är alltid i fokus. Vi är personligt engagerade
och vi värderar den personliga kontakten med våra kunder och assistenter högt.