Kooperativet Industrihuset

Vårt samarbete med kunden börjar med att vi skriver ett avtal, vi upprättar en
uppgiftsfördelning och en genomförandeplan som lägger grunden för din assistans.
När formalia är klar avslutas inte vårt engagemang utan det är då det börjar!
Oavsett funktionsnedsättning, om du är barn eller vuxen, är det dina önskemål och
behov som styr utformningen av din assistans. Ditt självbestämmande är inte bara
din lagliga rättighet utan även en förutsättning för att du skall känna dig trygg och
nöjd med oss som anordnare. Varje uppdrag är unikt och du väljer själv hur mycket
eller lite du vill vara delaktig i din assistans. Du väljer själv efter förmåga och vilja
vem du vill ska vara din personliga assistent. Lika viktigt som det är att ha en bra
assistansanordnare, lika viktigt är det för våra assistenter att ha en bra arbetsgivare
och en bra arbetsmiljö.
Oberoende av diagnoser eller behov så är assistansyrket ofta väldigt komplext och
många gånger ensamt. Våra erfarenheter visar att avgörande för en god assistans är
det stöd som assistenterna får av oss som anordnare. Vi lägger stora resurser på
utbildning och handledning för att ge assistenterna de verktyg de behöver för att
kunna göra ett bra jobb, känna sig trygga och trivas. Vi har även Arbetsplatsträffar
hos alla våra kunder