Kooperativet Industrihuset

Kompetensutveckling:

Vi tycker kompetensutveckling för anställda är en mycket viktig del. 

Vi ordnar kontinuerlig kompetensutveckling som är schemalagd med internutbildningar och handledningar.

Vi erbjuder anställda att gå på kurser och föreläsningar.
Kooperativet Industrihuset Boende samarbetar med utbildningsföretaget Kooperativet Industrihuset Utbildning, Kompetens & Upplevelse ek. för. där vi får vara med och utforma utbildningar.