Värdegrund

I en trygg, nyfiken och kommunikativ miljö skapar vi förutsättningar för personlig utveckling genom medbestämmande delaktighet och meningsfullhet.

Kooperativet Industrihuset i Roslagen ekonomisk förening

Kooperativet Industrihuset är en daglig verksamhet och en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten vänder sig till dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Här arbetar vi mycket med medbestämmande och inflytandefrågor. Stor vikt läggs på att utveckla och anpassa metoder för kommunikation. Individen står i centrum och alla har en individuellt utformad verksamhet efter önskemål, behov och förmåga.

Verksamheten drivs i form av en ekonomisk förening. Kooperativet ägs av medlemmarna. Medlemmarna är anställda och de personer som har sin insats i verksamheten. Verksamheten är icke vinstdrivande.


Senast uppdaterad 2018-09-27