top of page
Vårdhund2.jpg

Kontorslaget

Kontorslaget arbetar med allt från sociala medier till regelrätta kontorsuppgifter som att skriva protokoll, inköpslistor och dagböcker.

Säg hej till Kontorslaget

På vår arbetsplats fokuserar vi på kommunikation genom en mångfald av metoder. Vi använder både traditionella metoder som alternativ och kompletterande kommunikation (AKK och TAKK) samt modern IT-baserad teknik såsom appar och datorprogram. Här har alla tillgång till datorer och surfplattor, och vi uppmuntrar även våra deltagare att bli bekväma med att använda sin egen smartphone eller iPhone som ett hjälpmedel.

Sociala medier

Vi tränar aktivt våra deltagare i att hantera olika sociala medieplattformar såsom Facebook, Instagram, Skype och mer. Genom att uppdatera våra egna Facebook- och Instagram-sidor bidrar vi till att sprida information om vår verksamhet och engagera våra följare.

18203055271275829.jpg
IMG_5722.JPG

Kontorsuppgifter

Utöver kommunikationsaspekten inkluderar vår verksamhet även kontorsrelaterade uppgifter. Vi tränar våra deltagare i att skriva mötesprotokoll, listor och dagböcker på datorn. Att hålla sig uppdaterad med aktuella nyheter genom resurser som 8-sidor är viktigt för oss, och vi främjar även besök till biblioteket för att främja läsning och lärande.

Varierad kommunikationsverksamhet

Genom att erbjuda en omfattande kommunikationsverksamhet och integrera teknik och traditionella metoder, strävar vi efter att stärka våra deltagares kommunikationsförmåga och aktiva deltagande i samhället. Vi ser fram emot att fortsätta skapa en inkluderande och engagerande miljö för alla våra deltagare.

IMG_6354_edited_edited.jpg
bottom of page