top of page
Gemet1.jpg

LSS boende - Gemet

Den 1 december 2012 öppnade vi dörrarna till Serviceboendet Gemet. Boendet bildades av styrelsen för dagligverksamheten efter förfrågan av anhöriga, brukare och Godman. Processen pågick i flera år.

LSS-boende 

Vi bedriver Särskilt boende, dvs bostad med särskild service för vuxna med LSS-beslut. Boendet är till för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1).

Värdegrund & Ledord

Alla ska få möjlighet att påverka, hantera och känna meningsfullhet med sitt liv.

Alla gör så gott man kan utifrån sin egen förmåga och förutsättning.

Arbetssätt

💜 Vi arbetar utifrån genomförandeplanen IBIC (individens behov i centrum).

💜 Vi arbetar efter Dagsrutiner och Checklistor som förnyas utifrån den enskildes behov av stöd.

💜 Vi arbetar enligt metoden lågaffektivt bemötande.

💜 Ta tillvara på det friska.

💜 Arbeta förebyggande med sociala svårigheter.

💜 Ge omsorg där omtanke och värme är en självklar del av vardagen.

Icke vinstdrivande kooperativ

Kooperativet Industrihuset Boende är ett Personal Kooperativ som drivs av en ekonomisk förening. Verksamheten har inget vinstintresse. Eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten.

Målsättning

Vårt mål är att alla ska trivas, känna trygghet, ha god hälsa, en stressfri- och hälsosam miljö, ha struktur och rutiner som fungerar.

Organisation & Styrelse

Organisationen består av styrelse, verksamhetschef och -utvecklare, personal/medlemmar och brukare.

Styrelsen driver och är ekonomiskt ansvarig för verksamheten. 

Styrelse

Ordförande: Magnus Schubert (2011)

Kassör: Anna Söderqvist (2011)

Sekreterare: Veronica Schubert (2011)

Medlem i föreningen: Ewa Parman (2016), Pernilla Sjöberg (2017), Annelie Johansson (2020)

Ledning
Verksamhetschef: Magnus Schubert 0734-38 73 17
Verksamhetsutvecklare: Veronica Schubert 0702-57 22 57

Skyddsombud
Ewa Parman 070-872 21 27

Kontakt

Besök: Kooperativet Industrihuset Boende, Vallby gårdsväg 41A, 762 51 Rimbo

Fakturering: Kooperativhuset IndustrihusetVästra Stockholmsvägen 13C, 762 31 Rimbo

073-941 19 19 | gemet@industrihuset.nu

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Tack för ditt meddelande!

bottom of page