top of page
assistans3.jpg

Stöd och assistans

Vårt samarbete med dig som kund inleds med avtalsskrivning, där vi etablerar tydliga ansvarsområden och skapar en genomförandeplan som utgör grunden för din personliga assistans.

 

Men vårt engagemang upphör inte där, det är faktiskt då det börjar!

Personlig assistans utformad för dig

Oavsett om du har en funktionsnedsättning eller är ett barn eller vuxen, är det dina unika önskemål och behov som styr utformningen av din assistans. Vi anser att ditt självbestämmande inte bara är en laglig rättighet, utan även en förutsättning för att du ska känna dig trygg och nöjd med oss som assistansanordnare.

 

Varje uppdrag är unikt, och du har möjligheten att själv bestämma hur mycket eller lite du vill vara involverad i din assistans. Du får även själv välja, baserat på förmåga och önskemål, vilka personliga assistenter som ska stå till din tjänst.

Pålitlig assistans med välmående personal

Det är lika viktigt för oss att vara en pålitlig assistansanordnare som det är för våra assistenter att ha en givande arbetsgivare och en positiv arbetsmiljö. Vi förstår att oavsett diagnos eller behov kan yrket som personlig assistent vara komplext och ibland ensamt. Vi vet att ett avgörande för en framgångsrik assistans är det stöd som våra assistenter får från oss som anordnare.

 

Vi satsar därför betydande resurser på utbildning och handledning för att ge våra assistenter de verktyg de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt, känna sig trygga och trivas. Dessutom arrangerar vi regelbundna arbetsplatsträffar hos alla våra kunder.

Assistans4.jpg
SF BAD.jpeg

Personligt anpassad assistans

Genom att erbjuda en personligt anpassad assistans och en stöttande arbetsmiljö strävar vi alltid efter att leverera högkvalitativ och tillfredsställande assistans för dig som kund och trivsel för våra assistenter.

Aktivitetsbaserad assistans

Vår personliga assistans bygger på att den assistansberättigade har inflytande och medbestämmande över sin egen livssituation. Vi arbetar aktivt för att stödja varje individ att leva ett aktivt liv och vara fullt delaktig i samhället enligt deras önskemål och förmåga.

 

Vår personal genomgår utbildning i olika kommunikationsmetoder för att kunna stödja den assistansberättigade i att uttrycka sina åsikter och önskemål. Detta är en avgörande förutsättning för att skapa en genomförandeplan som säkerställer att insatsen utformas utifrån individens specifika behov och önskemål.

assistans5.jpg

Assistans med fokus på individens inflytande

Med personligt anpassad assistans och genom att främja individens inflytande, strävar vi efter att skapa en meningsfull och effektiv assistanstjänst. Vi är medvetna om att varje individ har unika behov och att det är viktigt att de är delaktiga i utformningen av sin assistans.

 

Vårt fokus ligger på att upprätthålla en öppen och transparent kommunikation med den assistansberättigade för att säkerställa att deras önskemål och behov beaktas på bästa sätt. Genom att ge individen möjlighet att vara delaktig i utformningen av insatsen kan vi skapa en mer meningsfull och anpassad assistans för varje individ.

Kompetensutveckling

Kooperativet Industrihuset Assistans erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling för alla personliga assistenter för att kunna tillgodose behoven hos de assistansberättigade på bästa sätt.

Vi arrangerar individuellt anpassade utbildningar för olika grupper av medarbetare och tillhandahåller även kurser och föreläsningar. Varje arbetsgrupp erhåller handledning i rollen som personlig assistent för att kontinuerligt förbättra sina färdigheter.

Assistans6.jpg
Assistans7.jpg

Vi främjar professionell utveckling

Genom ett nära samarbete med vårt utbildningsföretag, Kooperativet Industrihuset Utbildning, Kompetens & Upplevelse Ekonomisk förening har varje anställd en individuell kompetens- och utvecklingsplan. Genom denna plan får assistenterna möjlighet att föreslå utbildningar och vi anordnar även utbildningar för föräldrar och anhöriga. Vi strävar efter att erbjuda omfattande kompetensutvecklingsmöjligheter för att säkerställa att våra personliga assistenter är väl rustade och uppdaterade inom sitt arbetsområde.

Kooperativet Industrihuset Assistans är engagerade i att främja kontinuerlig professionell utveckling för våra assistenter för att garantera hög kvalitet och service till våra kunder.

bottom of page