top of page
18018778471677124.jpg

Aktivtetslaget

Vår verksamhet är specifikt utformad för personer med autism och/eller utvecklingsstörning på tidig utvecklingsnivå som behöver tydliga rutiner och struktur.

 

Vi strävar efter att skapa en meningsfull och stimulerande miljö där upplevelser och aktiviteter är i fokus.

Industrihusets Aktivitetslag

Vi erbjuder ett brett utbud av upplevelsebaserade aktiviteter som är anpassade för våra deltagares behov och intressen. Till exempel kan vi erbjuda spännande hajker där deltagarna får utforska och upptäcka naturen, ridning som främjar närvaro och kroppslig kontakt med hästar, upplevelserum där sinnen stimuleras och musik- och danssessioner som främjar rörelse och självuttryck.

För att skapa en trygg och förutsägbar miljö använder vi oss av tydliggörande pedagogik och metoder. Vi arbetar med visuella hjälpmedel som bilder och andra alternativa och kompletterande kommunikationsverktyg (AKK) för att underlätta kommunikation och förståelse. Genom att använda dessa pedagogiska verktyg kan vi öka deltagarnas möjligheter att kommunicera, förstå instruktioner och delta aktivt i olika aktiviteter och rutiner.

ce005cd5-4d0a-4e7b-8549-e27ed0abbb0c

ce005cd5-4d0a-4e7b-8549-e27ed0abbb0c

18192465376286725

18192465376286725

18031192393545522

18031192393545522

18004730909039581

18004730909039581

18023320156661067

18023320156661067

18021550348748541

18021550348748541

274885310_5197366660287287_3928660773731917005_n

274885310_5197366660287287_3928660773731917005_n

Aktiviteter som främjar personlig utveckling

Vår strukturerade och stödjande verksamhet är utformad för att möta individuella behov och främja personlig utveckling. Vi är engagerade i att skapa en inkluderande miljö där varje individ kan blomstra och uppleva meningsfulla upplevelser och framsteg. Genom vårt dedikerade team och anpassade tillvägagångssätt strävar vi efter att skapa en positiv och givande upplevelse för alla våra deltagare.

18008236639954275.webp
bottom of page