Kooperativet Industrihuset

I en trygg, nyfiken och kommunikativ miljö skapar vi förutsättningar för personlig utveckling genom medbestämmande delaktighet och meningsfullhet.