Kooperativet Industrihuset

Huslaget

Det är en verksamhet för personer med autism och/eller utvecklingsstörning på tidig utvecklingsnivå med behov av tydliga rutiner och struktur. Här är verksamheten mer upplevelsebaserad med aktiviteter som till exempel hajk, ridning, upplevelserum, musik och dans. I Huslaget arbetar men med tydliggörande pedagogik och använder sig av bilder och annan alternativ kompletterande kommunikation (AKK)